Historien om Møllerup Gods

Fra kongemord til hampeambassadør

 
Historien om Møllerup Gods strækker sig helt tilbage til 1286, hvor Marsk Stig Hvide, der er den første kendte ejer af Møllerup Gods, blev dømt fredløs for mordet på Kong Erik Klipping. I dag drives godset som landbrug, eventvirksomhed og inkubationsmiljø med hamp som omdrejningspunkt. 

Familien Gamborg

Møllerup Gods ejes i dag af Alexander Gamborg, der er femte generation i familien til at drive godset.
Fra sommeren 2021 bor vi hele fire generationer på matriklen, og vi er til en stor grad fælles om driften af godset og de virksomheder, der har deres dagligdag på stedet.
 
I 2019 overtog Alexander Gamborg Møllerup Gods fra sine forældre Anne Sophie og Stig Gamborg. Alexander er gift med Josephine og sammen venter de deres første barn, der vil samle fire generationer på matriklen. Det er historisk set første gang, det sker på Møllerup. Josephine er ansvarlig for udlejningsfaciliteterne samt eventvirksomheden på stedet. Alexander er ansvarlig for den overordnede drift og økonomi samtidigt med, at han er direktør i Familien Gamborgs holdingselskab. Sammen videreudvikler de Møllerup med en ambition om at sikre stedet i fremtidige generationer.

Anne Sophie og Stig Gamborg overtog Møllerup Gods i 2002 efter Anne Sophies forældre Kammerherreinde Lena von Lüttichau og afdøde Kammerherre Flemming von Lüttichau. Anne Sophie og Stig har sammen fire børn, som alle igennem årene har spillet en aktiv rolle i driften af godset samt i at skabe den ånd, som Møllerup er kendt for i dag.
 
Anne Sophie driver stadig landbruget og er desuden aktiv i bestyrelserne for Nationalpark Mols Bjerge, Gammel Estrup samt Sektionen for Større Jordbrug. Stig er hovedarkitekten bag udviklingen af Møllerup Gods som “inkubator” og er hjernen bag flere af de virksomheder, der har sin dagligdag på Møllerup.
 
Anne Sophies mor, Kammerherreinde Lena von Lüttichau, er tidligere hofdame hos Dronningen og bor i dag i den tidligere chaufførbolig “Garagenborg”, hvor hun nyder at samle børn og børnebørn.
Møllerup Gods

Historien om Møllerup

Skibsreder Poul Carl købte Møllerup i 1920, og siden er godset gået i arv inden for denne slægt. Han renoverede den efterhånden forfaldne gård til det Møllerup er i dag med hjælp fra arkitekt Høeg Hansen fra Århus. Alt det indvendige af hovedbygningen blev revet ned og genopført med store højloftede rum, stuk og smukke egetræsgulve. Den port, der gik midt gennem huset blev sløjfet, og den nuværende indkørsel gennem parken blev etableret. Der blev lagt tegl på avlsgården, og voldgraven blev oprenset.

I 1939 overtog Poul Carls enke, Fru Kiss Carl, godset, og i 1967 overdrog hun det til barnebarnet Flemming Lüttichau. I 1969 ombyggede Flemming Lüttichau inspektørboligen til kro, som blev drevet som sådan under navnet Hubertuskroen.

Flemming Lüttichau overdrog godset til sin datter og svigersøn, Anne Sophie og Stig Gamborg i 2002. De lukkede efter få år kroen, renoverede bygningen og lejer den i dag ud til ferie og fest samt møder og events.

Der sker fortsat reparationer og vedligeholdelse for at bevare Møllerups gamle charmerende bygningsanlæg. Har du fået lyst til at se og høre mere, arrangerer vi gerne rundvisninger for selskaber og foreninger.

Knud Gyllenstjerne opførte den nuværende hovedbygning i bindingsværk i begyndelsen af 1700-tallet, da den gamle borg ikke var ”fin” nok til hans vordende hustru, Elizabeth Rosenkrantz fra Rosenholm, der var plejedatter af Christian Skeel den Rige. Knud Gyllenstjerne døde tre måneder efter brylluppet, men de fik en datter sammen. Hun overtog gården i 1721, da også moderen Elizabeth døde.

Fra 1790-1796 ejede Frederik Christian Rosenkrantz Møllerup, og da han ikke havde mandlige arvinger, blev gården udbudt til auktion. Han ville ikke lade den gå ind i stamhuset Rosenholm, som hans broder skulle overtage efter ham. De var blevet uvenner, fordi broderen havde ladet sig “baronisere”. Den lange kontinuitet i slægts- og ejerskabet blev hermed brudt.

Fra 1796 var der skiftende ejere. I 1863 købte Frederik Ahlefeldt-Laurvig gården. I 1916 solgte hans barnebarn gården til sin forpagter, Wester, som i 1918 solgte til skibsreder Møller.

Marsk Stig Andersen Hvide af den magtfulde Hvide-slægt er den tidligst kendte ejer af Møllerup. Han var i sin tid den mest indflydelsesrige mand i Danmark efter kongen. I 1286 blev han dømt fredløs for mordet på Kong Erik Klipping, selvom det senere blev betvivlet om han faktisk gjorde det. Møllerup gik i arv eller blev handlet blandt slægtninge til Marsk Stig i de efterfølgende 500 år.