Møllerup Gods er en kulturhistorisk perle i Nationalpark Mols Bjerge

– men det er også et hjem og en virksomhed med en holdning til fortid, nutid og fremtid.

Møllerup Gods er et levende sted, hvor vi værner om naturen og kulturhistorien i respekt for generationer, der svandt og generationer, der kommer. Hver generation er en meget lille del af en meget lang historie. Når vi lægger nyt tag på huset og planter egetræer i skoven, så er det en investering for vores børns børnebørn. På samme vis høster vi i dag frugterne af de frø, som fortidige generationer har sået. Det er et ansvar, vi forvalter med stor taknemmelighed og stolthed.

Familien Gamborg

“Vi” er Anne Sophie og Stig Gamborg, men Møllerup Gods er et større familieforetagende. Vi har fire børn, der alle hjælper til – blandt andet når vi høster og arrangerer events som Verdensballetten, eller når vi laver en stor satsning med et nyt eventyr som hamp, hvor vi udvikler fødevarer og hudpleje.

Anne Sophie styrer landbruget og er aktiv i bestyrelserne for Nationalpark Mols Bjerge, Gammel Estrup samt Sektionen for Større Jordbrug. Stig er hovedarkitekten bag udviklingen af Møllerup Gods som “inkubator” og er desuden direktør i Advance Nonwoven.

Anne Sophies mor, tidligere hofdame Lena von Lüttichau, bor i den tidligere chaufførbolig “Garagenborg” – som faktisk er en af godsets nyere bygninger. Vi er alle meget engagerede i vores lille, aktive lokalsamfund. 

Historien om Møllerup

1920-nu: Atter en slægtsgård

Skibsreder Poul Carl købte Møllerup i 1920, og siden er godset gået i arv inden for denne slægt. Han renoverede den efterhånden forfaldne gård til det Møllerup er i dag med hjælp fra arkitekt Høeg Hansen fra Århus. Alt det indvendige af hovedbygningen blev revet ned og genopført med store højloftede rum, stuk og smukke egetræsgulve. Den port, der gik midt gennem huset blev sløjfet, og den nuværende indkørsel gennem parken blev etableret. Der blev lagt tegl på avlsgården, og voldgraven blev oprenset.

I 1939 overtog Poul Carls enke, Fru Kiss Carl, godset, og i 1967 overdrog hun det til barnebarnet Flemming Lüttichau. I 1969 ombyggede Flemming Lüttichau inspektørboligen til kro, som blev drevet som sådan under navnet Hubertuskroen.

Flemming Lüttichau overdrog godset til sin datter og svigersøn, Anne Sophie og Stig Gamborg i 2002. De lukkede efter få år kroen, renoverede bygningen og lejer den i dag ud til ferie og fest samt møder og events.

Der sker fortsat reparationer og vedligeholdelse for at bevare Møllerups gamle charmerende bygningsanlæg. Har du fået lyst til at se og høre mere, arrangerer vi gerne rundvisninger for selskaber og foreninger.

1700-1900: Skiftende ejere

Knud Gyllenstjerne opførte den nuværende hovedbygning i bindingsværk i begyndelsen af 1700-tallet, da den gamle borg ikke var ”fin” nok til hans vordende hustru, Elizabeth Rosenkrantz fra Rosenholm, der var plejedatter af Christian Skeel den Rige. Knud Gyllenstjerne døde tre måneder efter brylluppet, men de fik en datter sammen. Hun overtog gården i 1721, da også moderen Elizabeth døde.

Fra 1790-1796 ejede Frederik Christian Rosenkrantz Møllerup, og da han ikke havde mandlige arvinger, blev gården udbudt til auktion. Han ville ikke lade den gå ind i stamhuset Rosenholm, som hans broder skulle overtage efter ham. De var blevet uvenner, fordi broderen havde ladet sig “baronisere”. Den lange kontinuitet i slægts- og ejerskabet blev hermed brudt.

Fra 1796 var der skiftende ejere. I 1863 købte Frederik Ahlefeldt-Laurvig gården. I 1916 solgte hans barnebarn gården til sin forpagter, Wester, som i 1918 solgte til skibsreder Møller.

1200-1700: Marsk Stig og hans slægt

Marsk Stig Andersen Hvide af den magtfulde Hvide-slægt er den tidligst kendte ejer af Møllerup. Han var i sin tid den mest indflydelsesrige mand i Danmark efter kongen. I 1286 blev han dømt fredløs for mordet på Kong Erik Klipping, selvom det senere blev betvivlet om han faktisk gjorde det. Møllerup gik i arv eller blev handlet blandt slægtninge til Marsk Stig i de efterfølgende 500 år.